Awb aanvraag

Aanvraag indienen
Als belanghebbende heeft u het recht om een aanvraag bij het
bestuursorgaan in te dienen. Een aanvraag is een verzoek om een besluit te nemen. Dit verzoek kan om een geheel nieuw besluit gaan of b.v. om een bestaand besluit te wijzigen. Ook kunt u het bestuursorgaan bij een niet legale situatie verzoeken om handhavend (bestuursdwang/dwangsom) op te treden. Ingevolge artikel 4:1 Awb dient een aanvraag bij het bestuursorgaan te worden ingediend dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Besluit op aanvraag
Het bestuursorgaan neemt uw aanvraag in behandeling en neemt binnen een redelijke termijn een besluit op uw aanvraag. Mocht dit besluit uitblijven, dan kunt u een bezwaarschrift indienen tegen het uitblijven van het besluit. Indien u voldoende spoedeisend belang heeft, kunt u de bestuursrechter zelfs direct om een voorlopige voorziening vragen.
Het besluit op uw aanvraag door het bestuursorgaan is een Awb-besluit (een beschikking onder de Algemene wet bestuursrecht), waartegen Awb-bezwaar en beroep mogelijk is. Als u het dus niet eens bent met het besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit op uw aanvraag genomen heeft. Bent u het vervolgens ook niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift, dan kunt u nog beroep instellen bij de bestuursrechter. Awb aanvraag, bezwaarschrift of beroepschrift indienen